Hästmagazinet

Ute just nu!

Islandshäst-
magazinet

Allt om dressyr

Kontakt

 • Hästmagazinet
  Parkgatan 20
  515 33 Viskafors
 • Ansvarig utgivare: Robert Solin
 • Växel: +46 08-588 366 20
 • Kundservice/pren:
  E-post: Kundservice
  08-588 366 23
 • Redaktion: 08-588 366 21
 • Annons: 0705-88 02 09
 • E-post: info@hastmagazinet.com
  Plusgiro: 1040-5
 • LRF Media AB Orgnr. 556413-2883 113 92 Stockholm
 • Besöksadress: Franzéngatan 1B 112 51 Stockholm
 • Tel: 08-588 366 00
  Fax: 08-588 369 89
  E-post: LRF Media

Falsterbo JO-anmäler polischef

Pressmeddelande från FHS:
Biträdande närpolischef Söderslätt i Skåne, Mats Hammar har i år, bestämt att arrangören av årets Falsterbo Horse Show för polisbevakning ska betala 200 000 kr.
Detta utan att ange för arrangören på vilka grunder han räknat ut beloppet.
Ansökan om att få anordna tävlingarna, offentlig tillställning, gavs in av en av arrangörerna, Falsterbo Ryttareförening, 11 januari i år. När sådana ansökningar lämnats till polisen ska enligt Ordningslagen (11 §) beslut meddelas skyndsamt.

Skyndsamt i sådana här fall är mellan 1-14 dagar, dvs beslut skulle meddelats senast under slutet av januari månad.  Hammar meddela beslut efter 5 ½ månad.
Hammar delgav föreningen beslutet genom att skicka en polisbil med två poliser i tjänst, till Falsterbo Horse Shows kontor på eftermiddagen 21 juni 2012, dvs dagen före midsommarafton. Beslutet var att ansökan ej beviljats.

Falsterbo Ryttareförening kommer nu att JO-anmäla Hammar då han agerat i direkt strid med bestämmelserna i Ordningslagen.
Hammar meddelade i beslutet att han ansåg att det är Falsterbo Horse Show AB som ska söka. För att hela evenemanget över huvud taget skulle kunna äga rum hade nu Falsterbo Horse Show AB ett par arbetsdagar på sig att ansöka om tillstånd för evenemanget, ett av Sveriges största årliga sportevenemang.
I tillståndet som beviljades den 29 juni 2012 anges att bolaget skall betala 200 000 kr för polisens kostnader för det sportsliga evenemanget och campingen.
Falsterbo Horse Show arrangerar inte någon camping.
På Falsterbo Horse Show tävlings– och evenemangsområde har det under senaste 25 åren inte varit något polisingripande över huvud taget.

Hammar meddelar i beslutet: ”Med hänvisning till det ovan anförda är högsta belopp som kan komma att debiteras er, beräknat till 200 000 kr.” I nästa mening anger han:  ”Särskilda skäl att sätta ned eller efterge ersättningsskyldigheten anses inte föreligga.”
Hammar vet uppenbarligen redan innan evenemanget ägt rum vad kostnaden blir.
Hammar har inför årets Falsterbo Horse Show evenemang över huvud taget inte varit i kontakt med företrädare för Falsterbo Ryttareförening eller Falsterbo Horse Show AB eller tävlingsledningen innan han beslutat om olika åtgärder.

2011 års evenemang
I förhandlingar i Förvaltningsrätten den 9 maj 2012 angående polisens insats 2011 i samband med Falsterbo Horse Show har Hammar, enligt vår mening, lämnat oriktiga och osanna uppgifter som han, trots påpekanden under huvudförhandlingen att de var osanna, inte tagit tillbaka.
De uppgifter som Hammar där lämnade kan komma att ligga till grund för Förvaltningsrättens bedömning och ligger i vart fall till grund för beslut om avgiften på 200 000 kr som Hammar menar att polisen ska ha i år.
Vi undersöker nu genom våra advokater om Hammar, genom att lämna osanna och oriktiga uppgifter gjort sig skyldig till tjänstefel eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning vilket kan leda till skadestånd.

ANNONS

Annons

Den här nyheten

Relaterade nyheter

Senaste nytt

ANNONSER