Hästmagazinet

Ute just nu!

Islandshäst-
magazinet

Allt om dressyr

Kontakt

 • Hästmagazinet
  Parkgatan 20
  515 33 Viskafors
 • Ansvarig utgivare: Robert Solin
 • Växel: +46 08-588 366 20
 • Kundservice/pren:
  E-post: Kundservice
  08-588 366 23
 • Redaktion: 08-588 366 21
 • Annons: 0705-88 02 09
 • E-post: info@hastmagazinet.com
  Plusgiro: 1040-5
 • LRF Media AB Orgnr. 556413-2883 113 92 Stockholm
 • Besöksadress: Franzéngatan 1B 112 51 Stockholm
 • Tel: 08-588 366 00
  Fax: 08-588 369 89
  E-post: LRF Media

Föreningarna starkare, distrikten svagare

Från organisationsutredningen sid 27:
För att stärka den demokratiska processen ur ett förenings/medlemsperspektiv, föreslår vi att
föreningarna skall få ett större inflytande i den centrala voteringsfrågan. Vid stämman skall
föreningarna i en högre grad direkt kunna påverka beslut.
Detta kan ske genom att antingen föreningarnas rösttyngd ökas, eller genom att regionernas representanter på stämman väljs av dess medlemsföreningar för en representativ bild skall uppnås. Vidare bör ny teknik undersökas så att representationen kan bli bredare på stämman och vid eventuella andra frågor som behöver förankras mellan stämmorna.

Från sidan 31:
För att ge samtliga medlemsföreningar möjlighet till samma utbud och service föreslås de
nuvarande 19 distriktsförbunden ombildas till 6-9 regioner. Varje ridsportregion föreslås utgöra
en egen juridisk person där medlemsföreningarna som finns inom dess geografiska hemvist
automatiskt ansluts som medlemmar. Varje region leds av en styrelse som utses på
regionårsmötet.

ANNONS

Annons

Den här nyheten

Relaterade nyheter

Senaste nytt

ANNONSER