Hästmagazinet

Ute just nu!

Islandshäst-
magazinet

Allt om dressyr

Kontakt

 • Hästmagazinet
  Parkgatan 20
  515 33 Viskafors
 • Ansvarig utgivare: Robert Solin
 • Växel: +46 08-588 366 20
 • Kundservice/pren:
  E-post: Kundservice
  08-588 366 23
 • Redaktion: 08-588 366 21
 • Annons: 0705-88 02 09
 • E-post: info@hastmagazinet.com
  Plusgiro: 1040-5
 • LRF Media AB Orgnr. 556413-2883 113 92 Stockholm
 • Besöksadress: Franzéngatan 1B 112 51 Stockholm
 • Tel: 08-588 366 00
  Fax: 08-588 369 89
  E-post: LRF Media

Rus blir Ras

Från organisationsutredningen sid 26:
Utbildningsfrågorna samlas i en egen sektion som arbetar på uppdrag från förbundets organisation men som också tillåts arbete med uppdrag från utomstående organisationer inom hästnäringen.  Denna sektion har som uppgift att hantera alla utbildningsrelaterade frågor och vara gränssnitt mot central utbildningssamordning, det vill säga Strömsholm.

Ridskolesektionen, (dagens RUS) är nu en ren beställare vad gäller utbildningar. En ny uppgift är att ta ansvar för anläggningsfrågorna (byggnad/mark) som förväntas bli en ”tung” uppgift framöver. Mot bakgrund av den förändrade rollen blir RUS ett RAS.

Tävling, som i dag, men ansvaret för tränarutbildning tas över av Utbildning. Tävling blir en
kravställare vad gäller tränar och funktionärsutbildning.

Främjande. Den sektionen primära uppgift är att ta hand om de grupper som idag inte har en naturlig hemvist i de andra sektionerna. En ytterligare uppgift för denna sektion är att fungera som utvecklingssektion, genom att man skall ha som ansvar att fånga upp nya grupper och ta fram förslag om hur stötta dessa på bästa sätt.

Ungdom, organiseras som i dagsläget.

ANNONS

Annons

Den här nyheten

Relaterade nyheter

Senaste nytt

ANNONSER