Hästmagazinet

Ute just nu!

Islandshäst-
magazinet

Allt om dressyr

Kontakt

 • Hästmagazinet
  Parkgatan 20
  515 33 Viskafors
 • Ansvarig utgivare: Robert Solin
 • Växel: +46 08-588 366 20
 • Kundservice/pren:
  E-post: Kundservice
  08-588 366 23
 • Redaktion: 08-588 366 21
 • Annons: 0705-88 02 09
 • E-post: info@hastmagazinet.com
  Plusgiro: 1040-5
 • LRF Media AB Orgnr. 556413-2883 113 92 Stockholm
 • Besöksadress: Franzéngatan 1B 112 51 Stockholm
 • Tel: 08-588 366 00
  Fax: 08-588 369 89
  E-post: LRF Media

Råd ska ge bättre djurskyddskontroller

Från Jordbruksverket:
Redan i dag arbetar länsstyrelserna och Jordbruksverket på många sätt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet. Rådet inrättas efter beslut från regeringen och är ett sätt att formalisera detta viktiga samarbete. 

– Rådet ska arbeta för att fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Dialogen med djurägare och med näringen har också stor betydelse för väl fungerande djurskyddskontroller ,säger Ingrid Eilertz, chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa. 

Öka antalet planerade djurskyddskontroller


En viktig arbetsuppgift för rådet är att verka för att antalet planerade djurskyddskontroller ökar.

– Vi har de senaste åren genomfört ett gemensamt utvecklingsprojekt kring arbetssätt och tekniska hjälpmedel som nu ska börja införas och som kommer att effektivisera arbetet. Antalet planerade kontroller har ökat de senaste åren men behöver fortfarande bli fler, förklarar Ingrid Eilertz.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ingår i rådet


Rådet för djurskyddskontroll består av företrädare för Jordbruksverket och länsstyrelserna. De träffas fyra gånger per år. Leif Denneberg, överdirektör och blivande generaldirektör på Jordbruksverket, är ordförande i rådet. Rådet ska en gång om året rapportera om sitt arbete till regeringen. Det första mötet ägde rum den 18 juni.
 

Riskklassificering som verktyg i djurskyddskontrollen


Ett led i det konkreta utvecklingsarbetet kring djurskyddskontroller är ett projekt som ska ta fram en gemensam modell för riskklassificering av djurskyddsobjekt. Djurhållare med jämförbara risker när det gäller djurvälfärd ska kontrolleras i likvärdig omfattning oavsett var i landet de bedriver sin verksamhet. Det gör att länsstyrelserna kan rikta kontrollerna dit behoven är störst och använda resurserna så effektivt som möjligt.

Modellen är tänkt att börja användas redan under 2013 för att stödja ett riskbaserat urval av djurskyddskontroller.
 

Komplex och engagerande verksamhet


– Djurskyddskontrollerna är en komplex och engagerande verksamhet där det är viktigt och nödvändigt med ett formaliserat samarbete. Det får vi genom rådet och jag är övertygad om att det kommer att göra verksamheten mycket bättre, säger Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen i Norrbotten.

ANNONS

Annons

Den här nyheten

Relaterade nyheter

Senaste nytt

ANNONSER