MEST LÄST JUST NU

Hästmagazinet

Ute just nu!

Islandshäst-
magazinet

Allt om dressyr

Kontakt

 • Hästmagazinet
  Parkgatan 20
  515 33 Viskafors
 • Ansvarig utgivare: Robert Solin
 • Växel: +46 08-588 366 20
 • Kundservice/pren:
  E-post: Kundservice
  08-588 366 23
 • Redaktion: 08-588 366 21
 • Annons: 0705-88 02 09
 • E-post: info@hastmagazinet.com
  Plusgiro: 1040-5
 • LRF Media AB Orgnr. 556413-2883 113 92 Stockholm
 • Besöksadress: Franzéngatan 1B 112 51 Stockholm
 • Tel: 08-588 366 00
  Fax: 08-588 369 89
  E-post: LRF Media

SvRF-styret hade livligt möte

Från SvRF:

Organisationsprojektet
Förbundsstyrelsen tog emot rapporten från Organisationsprojektets styrgrupp.
Rapporten ska presenteras för Svenska Ridsportförbundets medlemmar vid Öppna forum i augusti och september, för ett antal referensgrupper under sommaren och vid distriktsordförandekonferensen i september. Presentationen är en del i den förankringsprocess som ska göras. Förbundsstyrelsen kommer därefter att presentera det förslag som skickas på remiss till föreningar och distrikt på Ridsportforum i oktober.
Styrgruppens rapport kommer att finnas tillgänglig på Svenska Ridsportförbundets hemsida, www.ridsport.se

Strategimöte
Förbundsstyrelsen tillsammans med kansliets ledningsgrupp arbetade i gruppdiskussioner med Svenska Ridsportförbundets vision, inriktningsmål, prioriterade områden och verksamhetsplaner. Ett uppföljande strategimöte är bokat till den 7 september.

Sponsornyhet
Marknadschef Emmelie Johanson kunde göra en förhandsvisning av Volkswagens och Svenska Ridsportförbundets reklamfilm som har premiär vecka 26.

TR I Moment 151
Förbundsstyrelsen fastställde Tävlingssektionens förslag till Mom 151. Den nya skrivningen av Mom 151 innebär i korthet att för internationellt tävlande ska svenska ryttare följa den del av Mom 151 som korresponderar med FEIs, det internationella ridsportförbundets, regler. I Sverige kan de utrymmen som är avsedda för sponsormärken även användas för tillverkarmärkning. Separat skrivning

Distriktsordförandekonferens
Datum för distriktsordförandekonferens fastställdes till 15-16 september. Innan konferensen den 15 september, har förbundsstyrelsen sitt nästa möte.

Riksidrottsforum
Svenska Ridsportförbundet kommer att representeras av förtroendevalda och tjänstemän på Riksidrottsforum 10-11 november.

Häst&Ryttare
Förbundsstyrelsen gav kansliet i uppgift att utifrån flera olika alternativ fortsätta utreda hur medlemstidningen Häst&Ryttare ska se ut i framtiden för att ge bäst medlemsnytta både för Svenska Ridsportförbundet medlemmar och för Svenska Ridsportförbundet.
Ett preliminär svar på den läsarundersökning som gjorts i maj visar att Häst&Ryttare är mycket uppskattad av sina läsare.

IT-strategi
Arbetsgruppen som arbetat med en IT-strategi för Svenska Ridsportförbundet presenterade sin rapport med förslag till en gemensam informationsportal för medlemmar, föreningar och förbund. Den övergripande strategin ska vara att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till föreningar och medlemmar. I detta arbete ligger en samordning mellan de IT-system som används inom Svenska Ridsportförbundet i dagsläget.
Som understöd för IT-arbetet inrättas en tjänst som process och IT-ansvarig på kansliet.

Trygghetsfrågor
Centrala Ungdomssektionen kommer att fortsätta sitt arbete med trygghetsfrågorna, bland annat med en revidering och ett omtryck av bilagan Trygg i stallet.

FEI Awards
Svenska Ridsportförbundet kommer att nominera Celia Rijntjes, Rolf-Göran Bengtsson hästskötare sedan många år, till utmärkelsen FEI Award Best Groom.

ANNONS

Annons

Den här nyheten

Relaterade nyheter

Senaste nytt

ANNONSER